Business kurzy s medzinárodne uznávaným certifikátom

KARIÉRA štart - pre úspešný začiatok vašej kariéry

KARIÉRA v manažmente - pre postup do stredného manažmentu 

KARIÉRA riadenie ľudí - pre postup do top manažmentu

BUSINESS ENGLISH / DEUTSCH  - úspešná obchodná komunikácia 

Prečo si vybrať kurz? 

 • medzinárodný program študujete na slovensku

  moderný spôsob nadstavbového štúdia a systematického vzdelávania v oblasti podnikovej ekonomiky
 • získate uznávaný certifikát

  akreditovaný MŠVVaŠ SR. Štúdium v slovenskom jazyku a certifikát s medzinárodnou platnosťou
 • prakticky, hravo, ľahko a pútavo

  metóda s využitím psychológie vzdelávania vyznamenaná mnohými cenami, prepojenie ekonomiky a praxe
 • revolúcia vzdelávania

  témy z biznisu, ktoré sú všeobecne považované za komplikované, pochopí i laik v čo najkratšom čase prístupnou a zábavnou formou
 • efektívne a intenzívne

  efektívne pedagogické metódy a flexibita štúdia umožňujú minimálne zásahy do pracovného času
 • učíte sa iba to čo potrebujete

  každý záujemca nájde potrebný obsah a rozsah svojho vzdelávania a rozvoja v danej oblasti, v závislosti od pozície a vlastných cieľov

Predtým nepochopiteľné tabuľky a pojmy zrazu majú zmysel. Skutočný prínos pre každodennú prácu.

Denisa Múdrabusiness analyst

"Konečne rozumiem výročnej správe a ekonomické správy v novinách vidím teraz inými očami."

Marta Durnasales manager

Seminár, ako má byť. Úspora času a vysoká efektivita. "Must have" pre každého, kto je v kontakte s firemnými zákazníkmi.

Sandra Slaninovakey account manager